ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ
У ДИРЕКТОРИЈУМ СТВАРАЛАЦА

ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Директоријум стваралаца са територије Града, представља регистар појединаца или група који се баве различитим стваралачким делатностима. Овај директоријум служиће као ресурсна база која омогућава преглед и повезивање са талентованим појединцима или колективима који доприносе културној, уметничкој и креативној сцени Града. Kроз овакав директоријум ствара се платформа за промоцију и подршку стваралаца. Он ће укључивати укључивати уметнике, књижевнике, музичаре, плесаче, филмске ствараоце, дизајнере, фотографе, раднике у култури и многе друге. Идеја је обухватити широк спектар талената и доприноса који чине богату културну сцену Града. На овај начин директоријум стваралаца постаће и виртуелна мрежа која повезује људе и омогућава им да деле своје радове, искуства и међусобно се инспиришу.