ОБРАЗАЦ ЗА САСТАВЕ
SM ROCK MОНОГРАФИЈА

Мапирање простора (живот, рад, места за пробе…) у којем су настајали, стварали и наступали локални бендови представља пројекат који има за циљ да запише, сачува и представи богатство музичке културе у нашем граду. Важан део ове активности је документовање анегдота, искуства и сећања учесника, са циљем да то допринесе аутентичности и живости приказивања музичке историје. Следећи корак у овом пројекту је израда онлајн базе података. Ова платформа треба да служи као виртуелни музеј градске музичке историје, чувајући и представљајући сакупљене материјале. База података омогућиће лакши приступ информацијама, илустрацијама и аудио/визуелним записима за све заинтересоване, укључујући и будуће истраживаче, учеснике и љубитеље музике. Подаци сакупљени кроз ову инцијативу могу служити као важан извор за историјско и културно истраживање, понудити увид у еволуцију музичке сцене, и илустровати утицај локалних бендова на културни пејзаж града. Прикупљањем података о саставима и појединцима не само што се обогаћује локална културна баштина и негује сећање на често неправедно запостављену сферу културног живота, који је у једном тренутку своје историје био изузетно жив, већ се постављају основе за будуће истраживачке и културолошке пројекте.